Over de Jonge Balie Friesland

De vereniging “De Jonge Balie Friesland” is op 10 april 1979 opgericht met als doel de onderlinge contacten tussen jonge in Friesland kantoorhoudende advocaten te bevorderen. Met jong wordt gedoeld op advocaten die nog geen zeven jaar werkzaam zijn als advocaat.

Om haar doel te bereiken, organiseert De Jonge Balie Friesland meer en minder inhoudelijke activiteiten, waaronder: een nieuwjaarsborrel, pleitoefeningen en –wedstrijden en het jaarlijkse welbekende zeilweekend.

Verder behartigt de vereniging de belangen van haar leden door onder andere contacten te onderhouden met de Raad van Toezicht, de Orde van Advocaten Noord-Nederland, de Vereniging van Advocaten in Friesland en de Jonge Balie Groningen-Assen. Indien nodig fungeert de voorzitter van de Jonge Balie Friesland als vertrouwenspersoon.

Voor advocaten die langer dan zeven jaar werkzaam zijn als advocaat is het mogelijk om buitengewoon lid te worden van de vereniging.

Voor meer informatie over en een voorproefje van de activiteiten verwijzen wij u graag naar de agenda en het fotoalbum.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van De Jonge Balie Friesland.

Nieuws

Commissie opleidingsuitje

De Jonge Balie Friesland is op zoek naar leden om een commissie te vormen voor het opleidingsuitje. Het opleidingsuitje zal dit jaar worden gehouden op vrijdag 30 september a.s. Het is de bedoeling dat de commissie in samenwerking met een tweetal leden van de Jonge Balie Groningen Assen een dag verzorgt met interessante inhoudelijke activiteiten. Lijkt het je leuk om aan deze commissie deel te nemen? Laat het bestuur dit dan weten!

Fries Juridisch Genootschap

De vereniging Fries Juridisch Genootschap organiseert regelmatig interessante lezingen. De Jonge Balie stimuleert haar leden om daaraan deel te nemen. De agenda is te vinden op de website Fries Juridisch Genootschap Stagiaires kunnen met deelname per bijeenkomst ook een plaatselijk opleidingspunt verdienen.