Commissies

Commissies 

Van de Jonge Balie Friesland maken verschillende commissies onderdeel uit, die elk een eigen taak binnen de vereniging vervullen. Op dit moment zijn er twee commissies ingesteld, te weten: de pleitcommissie en de kascommissie.

Pleitcommissie

De Pleitcommissie organiseert de pleitoefeningen en de jaarlijkse pleitwedstrijd voor de provincie Friesland. Eens in de drie jaren organiseert de Pleitcommissie van de Jonge Balie Friesland de Noordelijke pleitwedstrijd: in deze wedstrijd wordt bepaald wie de beste pleiter van de Noordelijke drie provincies is.


Pleitcommissie 2024

Amica L.M. Blankestijn (Rotshuizen Geense Advocaten)

Amica P.C. Westra (Alderse Baas Advocaten)

Amica J. Wijnia (JAV Advocaten) 


Kascommissie

De Kascommissie controleert de boeken van de penningmeester, en brengt eens per jaar verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Ook adviseert de Kascommissie de ALV om het bestuur al dan niet decharge te verlenen voor het afgeronde boekjaar.

Op dit moment bestaat de Kascommissie uit:

Amica F.M. Postma

Amice J.C. Croes